ThermoBrite

מערכת קומפקטית מבית לייקה לאוטומציה של שלבי הדנטורציה וההיברידיזציה לאנליזות F)ISH). מאפשרת מגוון רחב של סוגי דוגמאות, קלה לשימוש ומפחיתה את זמן עבודת המשתמש ביותר מ- 50% מההליך הידני תוך הקפדה על דיוק האליזה.

שם היצרן: Leica Biosystems Richmond, Inc
קבוצת מכשירים: Automated (F)ISH Instruments
מוצרים שיעניינו אותך