Leica VT1200 S

מכשיר אוטומטי המיועד לחיתוך רקמות רכות טריות או רקמות שעברו או פיקסציה (כדוגמת רקמות מח, מעי וריאות).
קיימת אופצייה לחבר צינור פריפוזיה לצורך אספקת חמצן לדוגמא בזמן העבודה.
אפשרות לשימוש ב- vibrocheck המסייע בכיוון הלהב לפני חיתוך הדוגמא לקבלת section אחיד ושווה מבחינת עובי.
החיתוך נעשה באופן אוטומטי כאשר המשתמש מזין עובי חתך, מהירות חיתוך, אמפליטודה. ישנה אופציה לשמירת 8 תכניות שונות.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך