Leica ST5010 Autostainer XL

מכשיר צביעה אוטומטי פתוח לצביעות רוטינה H&E, ציטולוגיה וצביעות מיוחדות. המכשיר מאפשר הטענת סליידים קלה ומהירה, והרצה של מגוון פרוטוקולים במקביל. מאפייניו העיקריים הינם-
• 18 תחנות ריאגנטים
• 5 תחנות מים
• תפוקת צביעה של 600 סליידים בשעה
• כל RACK יכול להכיל עד 30 סליידים
• אופציה לשמירה של עד 15 תוכניות עבודה עם עד 25 שלבים

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך