HistoCore PERMA S Slide Printer

מדפסת סליידים תרמית אישית קטנה שמיועדת לעמוד ליד כל מיקרוטום. אפשרות להדפסה שחור לבן או הדפסת צבעונית (אפשרות לזיהוי קל בין סליידים).
הדפסה על סליידים של Leica (גם לצביעות רוטינה וגם סליידים טעונים של IHC).

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך