HistoCore PEARL

מעבד רקמות בעל מיכל עיבוד אחד סגור ואטום לכל אורך תהליך עיבוד הרקמות. המכשיר מאפשר שמירה של עד 10 תכניות עיבוד שונות.
מכשיר נח וקל מאוד לתפעול עבור עיבוד של עד 200 דוגמאות בו זמנית. מכיל מערכת לניהול ריאגנטים המתריעה כאשר יש צורך בהחלפת הראגנט.
למכשיר יש מערכת התרעות מקומית וכן התרעות מרחוק.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך