HistoCore MULTICUT

מיקרוטום חצי-אוטומטי מהסדרה החדשה של Leica. עיקר מאפיניו:
* חיתוך דוגמא באמצעות גלגלת יד.
* מנגנון Force Balance ליציבות ראש הדוגמא.
* מנגנון Specimen Retraction System.
* מגש פסולת אנטי סטטי – קל לפינוי ומונע הצמדות של פרפין.
* גלגל החיתוך עם אופציה לשתי צורות נעילה.
* מחזיק סכין המאפשר שימוש בשני סוגי סכינים (פרופיל נמוך וגבוה).
* הזזה אוטומטית של ראש הדוגמא, ובנוסף הזזה ידנית.
* כפתור Memo וכפתור חזרה מהירה לנקודת המוצא.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך