HistoCore AUTOCUT

מיקרוטום אוטומטי מהסדרה החדשה של Leica. עיקר מאפיניו:
* ארבע תכניות חיתוך אוטומטיות, ע"י דוושת רגל\ לחיצת כפתור.
* אפשרות לחיתוך ידני באמצעות גלגלת יד.
* מנגנון Force Balance ליציבות ראש הדוגמא .
* מנגנון Specimen Retraction System.
* מגש פסולת אנטי סטטי – קל לפינוי ומונע הצמדות של פרפין.
* גלגל החיתוך עם אופציה לשתי צורות נעילה.
* מחזיק סכין המאפשר שימוש בשני סוגי סכינים (פרופיל נמוך וגבוה).
* הזזה אוטומטית של הדוגמא וחיתוך ידני.
* כפתור Memo וכפתור חזרה מהירה לנקודת המוצא.
* כפתור בלימה אלקטרוני לבטחון אופטימלי.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך