ATRAS

מכשיר ממיין קטן הקיים בקונפיגורציות שונות המבצע רישום ומיון דגימות (אישורי קבלה) לפי חוקים המותאמים לצרכי הלקוח.
החוקים יכולים להתבסס על הזמנות ממערכת ה LIS, צבעי פקק, זיהוי ברקוד או שילובם. המיון יבוצע לסטטיבים או בתפזורת למגירות

שם היצרן: T&O
מדינת ייצור: גרמניה
קבוצת מכשירים: ATRAS
מוצרים שיעניינו אותך