ASP6025 S

מעבד רקמות בעל מיכל עיבוד אחד סגור ואטום לעיבוד עד 300 דוגמאות במקביל. בעל מערכת ואקום וסטירר מגנטי- מסייע בהחדרת הריאגנט בצורה יעילה ואופטימאלית לרקמה ומקצר את זמני עיבוד הרקמה. מכיל מערכת ניהול ריאגנטים, ומבצע רוטציית ריאגנטים בין המיכלים באופן אוטומטי.
המכשיר מכיל מערכת התרעות מקומית והתרעות מרחוק.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך