Point of Care

בדיקות שנערכות לצד מיטת החולה, בסמיכות למטופל. זוהי הדרך מהירה יותר לקבלת תוצאות בדיקות, דרך מהירה יותר לאבחון ושיפור איכות החיים.
קיים מגוון פתרונות Point of care – לבדיקות כימיה, גזים בדם, INR, בדיקות שתן והמטולוגיה.
ממחסנית\סטריפ אחד – ניתן לקבל מספר פרמטרים מכמות דם\שתן קטנים מאד. המכשירים קלים לתפעול, ללא צורך בטיפולים וללא צורך בשימוש בתמיסות וריאגנטים, מלבד המחסניות\הסטריפים.