פתולוגיה

מגוון רחב של מכשור היסטולוגי ודיאגנוסטי בתחום הפתולוגיה:
מכשור היסטולוגי וכן מגוון של ריאגנטים ומתכלים תואמים, מכשירים וראגנטים בתחומי IHC, ISH, FISH, פתולוגיה דיגיטלית וטלפתולוגיה, מערכת לניהול מעבדה – פתרון תוכנתי.