המטולוגיה

מגוון מכשירים אוטומטיים לספירת דם, הכנת וצביעת משטחים מתוצרת חברת
Beckman Coulter ומכשירי מיקרוסקופיה דיגיטלית מתוצרת חברת CELLAVISION