אלקטרופורזה

מכשירים חצי אוטומטיים ואוטומטיים מלאים לבדיקות אלקטרופורזה  מתוצרת חברת HELENA LABORATORIES. קיטים של ג'ל וקפילרי עבור בדיקות אלקטרופורזה.